Kako biti uspešan u kladenju?

Kako biti uspešan u kladenju?

Ukoliko se kladite kako biste utakmicu koja je na TV-u u?inili interesantnijom za gledanje, i ukoliko ne o?ekujete ništa više sem zabave onda ovo nije članak za Vas . Ali, ukoliko planirate da do?ete do ozbiljnije zarade kla?enjem onda obrastite pažnju. Objasni?emo osnovni princip upravljanja novcem prilikom online kla?enja, što je osnov da uspete u vašoj nameri. Upravljanje novcem ne?e Vam garantovati siguran uspeh, ali bez pravilnog upravljanja novcem garantovano ?ete ga izgubiti. Kako upravljati novcem?

Šta podrazumeva upravljanje novcem?

Upravljanje novcem podrazumeva postavljanje ciljeva, strategije i pravila kojih se treba držati prilikom online kla?enja.

1. Postavite sebi cilj!

Pre otvaranja bilo kakvog naloga u online kladionici, trebalo bi razmisliti šta o?ekujemo od toga. Treba postaviti ciljeve kao koli?inu novca koju želimo zaraditi. Onda je potrebno otvoriti nekoliko naloga u razli?itim online kladionicama. Zapamtite da je vrlo važno kladiti se samo novcem koji ste spremni da izgubite. Nikada, ali nikada,nemojte upla?ivati novac koji nije Vaš ili koji niste spremni da izgubite životnu ušte?evinu na primer ili sli?no. To Vas može dovesti do brojnih problema
Nakon otvaranja nekoliko naloga postavite sebi cilj.To zna?i da bi trebalo da stavite na papir šta je Vaš cilj i kada ?ete napšraviti isplatu. Važno je ne menjati pravila u toku kla?enja.

2. Kakve bi trebalo uplate praviti?

Nakon postavljanja ciljeva potrebno je postaviti strategiju. Kladite se strogo samo na pojedina?ne doga?aje – singlove. Ne kladite više ishoda na jednoj uplati, jer se mogu?nost dobitka zna?ajno smanjuje svakom dodatom utakmicom iili ishodom. Na po?etku sezone uspostavite svoj uobi?ajeni ulog i ne menjajte ga tokom sezone i igrajte singlove. Ne menjajte uplate ni prilikom niza dobitaka ni prilikom loših perioda. Na primer postavimo da je naš standarni ulog 10$, što zna?i da ?emo uvek taj iznos upla?ivati. Izuzeci bi trebalo da budu vrlo retki. Ukoliko zaista ho?ete da napravite ve?u uplatu onda nikako nemojte upla?ivati više od 20% onoga što imate na ra?unu i to samo u slu?ajevima kada se veoma sigurni u ishod me?a. na ovaj na?in ima?ete uvek priliku za popravak.

3. Odmarate li se uopšte?

Prilikom obavljanja bilo kakvog posla dešava se da rezultati ne zavise samo od angažovanosti i želje za uspehom. Siguran sam da je i sa Vama sli?no. Ponekad Vam je jednostavno potreban odmor. Isto je i sa kla?enjem. Ima?ete tokom sezone sigurno dobrih perioda ali isto tako do?i ?e i teški. Ukoliko ste u lošem periodu i ne ide Vam od ruke mo?da je pravi trenutak da se malo odmorite. Nemojte se kladiti nedelju ili dve. To ?e Vam omogu?iti da bolje sagledate sve što je potrebno i oseti?ete to na Vašem ra?unu. Nikada, ali nikada nemojte misliti da jednostavno ne možete sve vreme gubiti. Uobi?ajno je me?u kladioni?arima da posle nekoliko loših uplata pove?aju ulog, razmišljaju?i kako ne mogu sve vreme da gube, mogu?nost dobitka je ista kao i prilikom prethodne uplate ili prve možda.

4. Ne budite pohlepni!

Na dozvolite da Vas uhvati pobedni?ka euforija i da prosto mislite da ne možete izgubiti. Ponekad Vam se ?ini da možete pogoditi brojeve lotoa a pogoditi prvog strelaca na me?u Everton-Liverpool je prava sitnica. To je u ljudskoj prirodi i probajte je pobediti. Držite se strategije. Ukoliko ste baš puni samopouzdanja napravite ve?u uplatu ali nikako ogromnu. Ako ste odabrali da Vam je standardna uplata 10$, napravite ve?u uplatu od 15$, ali nikako od 50$.

5. Ponašajte se po pravilima!

Uvek se držite svojih pravila!

2 komentara

  1. AustEquigh napisao:

    Propecia Wirksamkeit Generico Priligy Funziona [url=http://cialcheap.com]cialis without prescription[/url] Keflex Pills

  2. StevQuinue napisao:

    Walmart Formulary [url=http://ac-hut.com]cialis 40 mg[/url] Cialis Beneficios Levitra Ohne Kreditkarte Cash On Delivery Isotretinoin 10mg

Iskustva,Pitanja,Komentari

Podeli
Sakri