150 EUR bonusa svim korisnicima Bet-at-home

Od utorka, lopta ?e se napokon ponovno zakotrljati u Ligi prvaka. O?ekuju Vas brojni napeti okršaji prvog kola osmine finala. Ho?e li Manchester United nastaviti svoj niz uspjeha pod vodstvom Solskjæra i u Ligi prvaka protiv PSG-a? Mogu li Dortmund i Real Madrid osigurati prednost za uzvrat, kada ?e igrati u gostima?

Samo nakratko: Bet at Home nudi bonus svim igracima 150 EUR

Slavimo povratak kraljeva uz poseban dodatak: I to zato je Bet at Home svim korisnicima pripremio do 150 EUR bonusa za po?etak osmine finala!

Bonus vrijedi samo od 12. do 20. velja?e!

Prijavite se (registrirajte se ukoliko je potrebno) i nadoplatite Vaš kladiteljski ra?un.
Kliknite na “Uzmite bonus” pod “Moj ra?un”.
Unesite bonus kod CL2019 – gotovo!
Odmah nakon toga, dodatnih 50% upla?enog iznosa ?e biti pridodano na Vaš kladiteljski ra?un u obliku bonusa (najviše do 150.00 EUR).

Op?a pravila i uvjeti

Bonus ponuda vrijedi od 12.02.2019 (00:00 CET) do 20.02.2019 (23:59 CET).
Bonus kod “CL2019” mora biti upisan u upravljanju ra?unom pod “Uzmite bonus” najkasnije do 20.02.2019 (23:59 CET). Nakon tog vremenskog razdoblja korisnik više ne može uzeti bonus.
Najve?i iznos bonusa je 150.00 EUR. Korisnicima koji uplate više od 300.00 EURbet-at-home.com ?e dodijeliti bonus u iznosu od 150.00 EUR.
Vrijednosti mogu varirati ukoliko korisnik nije odabrao EUR kao valutu svog bet-at-home.com kladiteljskog ra?una. Odlu?uju?i faktor je država korisnika.
Ukoliko postoji ve? aktivan bonus, upisani bonus ?e biti postavljen u red ?ekanja. Bonusi se mogu aktivirati pod “Moje promocije” kada se uvjeti obrtaja trenutnog bonusa ispune ili se bonus iznos ve? iskoristi. Bonus je potrebno aktivirati unutar 90dana nakon što je upisan.
Bonus iznos ovisi o dostupnim sredstvima za vrijeme aktivacije. No izra?un bonusa ne može prelaziti ukupni zbroj svih uplata tijekom bonus razdoblja. Kod bankovnih transfera važe?i datum je dan kada je uplata zaprimljena od strane banke.
Prije no što je isplata mogu?a, bonus i upla?eni iznos je potrebno obrnuti 4 puta na najmanje koeficijente od 1.70 unutar 90 dana nakon upisa. Sistemske i multi oklade se ne ra?unaju za obrtaj vau?era. Korisnik koji je uplatio 300.00 EUR ili više mora obrnuti ukupno 1800.00 EUR (porez na kla?enje isklju?en). Ukoliko ovi uvjeti obrtaja nisu ispunjeni, bet-at-home.com zadržava pravo otkazati bonus kao i dobitke proizašle iz njega.
Bonus iznos je mogu?e obrnuti isklju?ivo kroz “Povezana sredstva” i “Bonus sredstva”. Oklade postavljene kroz druga sredstva se ne?e uzimati u obzir za obra?un potrebnog iznosa za obrtaj bonusa.
Ako su oklade obra?unate nakon što je bonus otkazan ili istekao, samo dobici ostvareni s povezanim sredstvima ?e biti dodijeljeni. Svi dobici ostvareni iz bonus sredstava ?e biti otkazani.
Upla?eni iznos, iz kojeg se izra?unava iznos bonusa, kao i svi dobici vezani su za vremenski period bonusa i ne mogu se isplatiti.
Bonus vrijedi samo za sportsko kla?enje i kla?enje uživo, kao i za virtualne te eSport oklade.
Bonus vrijedi samo za jedan kladiteljski ra?un po osobi, obitelji, ku?anstvu ili ra?unalu. Ukoliko postoji opravdana sumnja zlouporabe kroz višestruke registracije (lažni ra?uni, grupno igranje) ili sumnja u “balance betting”, bet-at-home.com zadržava pravo oduzeti bonus i sve njime ostvarene dobitke.
Bonus ne vrijedi za korisnike s mjestom prebivališta ili boravišta u jednoj u sljede?ih zemalja: Nizozemska, Cipar, Srbija, Velika Britanija, Irska, Lihtenštajn
Korištenjem bonusa korisnik prihva?a pravila i uvjete ovog bonusa, kao i op?a pravila poslovanja bet-at-home.com objavljena na www.bet-at-home.com. bet-at-home.comzadržava pravo po svom naho?enju i u svako doba promijeniti ili otkazati ovu ponudu.

Vaše prednosti na bet-at-home:

  • Od nogometa do vremenskih prilika – više od 100 kladiteljskih kategorija
  • Uzbudljive oklade uživo, 24 sata na dan
  • Ponosan partner vrhunskih sportova
  • 100% sigurno – sigurni načini uplate
  • Poštene promocije i ponude
  • Licencirani online casino
  • Prijateljska i stručna korisnička podrška
  • Odgovorno igranje